Kontaktní telefon +420 773 279 861

OBCHODNÍ ŘÁD

 

 1. Základní ustanovení

1.     Zákazník je povinen před započetím nákupu seznámit se s obchodními,dodacími a reklamačními podmínkami.

2.     Cena za zboží je uváděna s vyjádřením zda obsahuje DPH, případně v jaké výši je DPH, nebo že se jedná o částku bez DPH. Cena zboží neobsahuje poštovné. V případě změny ceny je zákazník kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem.

3.     U některých druhů záclon se mohou výšky lišit o +-5cm z uvedených rozměrů. Minimální odběr záclon je 1,5 běžných metrů (to neplatí u objednávky záclony o výšce 250 cm, 40cm,60cm). Prodávající si vyhrazuje právo dodat kupujícímu objednanou záclonu v metráže ve větší šířce než činila objednávka kupujícího přičemž rozdíl nesmí činit více než 15%. Přehozy, deky, povlečení a některé druhy kusových záclon je dodáváno v originálním balení, obal je považován za součást zboží a jeho hodnota je zahrnuta v ceně zboží.

4.     Zákazník má právo vrátit zboží do 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodů (zboží bylo mu doručeno přepravní službou). V takovém případě může požadovat vrácení peníze nebo náhradu za jiné zboží. Vrácené zboží musí být nepoškozené. Toto ustanovení neplatí u zboží, které je na zákazníkovu objednávku zpracováno. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.

5.     Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 120,- Kč (včetně DPH) a bez poplatku za dopravu

2. Objednávání

1.     Ve svém vlastním zájmu uveďte v objednávkovém formuláři (registraci) pravdivá a přesná data, abychom Vám mohli zboží řádně a včas doručit. Takto budete emailovou adresou o vyřízení objednávky informováni elektronickou poštou. V ostatních případech Vás v případě potřeby budeme kontaktovat telefonem nebo poštou.

2.     Vaši objednávku považujeme za závaznou. Jestliže se dodatečně po jejím odeslání rozhodnete objednávku změnit, můžete tak učinit do 2 hodin od učinění objednávky e-mailem, telefonem nebo faxem.

3.     Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávku a to zejména z důvodu nemožnosti zajistit zboží řádně a včas.

4.     V případě, že se jedná o zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí, pak tato objednávka není realizována. V takovémto případě je zákazník vyrozuměn e-mailem, telefonem, faxem nebo písemně a to ve lhůtě expedice. V případě platby předem jsou zákazníkovi vráceny peníze v plné výši na jeho účet.

3. Platební podmínky

1.     Platba v hotovosti při osobním odběru zboží

2.     Na dobírku vč. poštovného a balného, při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

3.     Platba předem na účet 2000047457/2010 (CZK)

4.     Platba předem na účet 2300047459/2010 (EUR)

4. Dodací podmínky

1.     Osobní odběr: zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

2.     Zasílání přepravní službou: zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL, DPD či službou České pošty. Cena přepravy se řídí dle ceníku přepravce, aktuálního v den objednávky.

3.     Lhůta pro vyskladnění a následné dodání je cca jeden týden, v případě prodloužení termínu dodání, zákazník obdrží informaci o prodloužení termínu dodání zboží. Zboží si může po předchozí dohodě zákazník vyzvednout osobně dle výše uvedených platebních podmínek.

5. Reklamační řád

           Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem (§ 1914-1925, § 2099-2117, 2161-2174).

1.     Zákazník je povinen doručenou zásilku neprodleně otevřít a překontrolovat její stav, případné poškození způsobené přepravou musí neprodleně nahlásit dopravci.

2.     2. Provozovatel Internetového obchodu společnost ERVI - PLAS 2000 s.r.o. stanovuje pro případ reklamace vad zboží následující:

·         reklamace zakoupeného zboží se řídí obchodním zákoníkem a občanským zákoníkem ( zákon o ochraně spotřebitele ).

·         reklamace doplňkové služby "přeprava zásilky" se řídí přepravními podmínkami přepravců a je samostatně objednávanou službou.

3.     Reklamace se vyřizují na těchto kontaktech: ERVI - PLAS 2000 s.r.o. Ve žlíbku 1800, Praha 9 – Horní Počernice 193 00.

4.     Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě po obdržení vaší písemné zprávy a zboží.

 6. Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku, nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, přičemž za zboží upravené podle přání kupujícího je považováno jakékoliv zboží, které bylo upraveno dle požadavků spotřebitele(kupujícího), které bylo ušito, upraveno apod., tedy také každé zboží, u kterého je napsáno "Ušijeme", tj. zejména záclony, závěsy, povlečení - standardní i na míru, - v metráži i na míru a dále metrážové zboží nastříhané na míru. Pro vyloučení veškerých povinností uvádíme, že v tomto případě se na kupujícího, jako na spotřebitele nevztahuje právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní, bez udání důvodu.

 2 Náklady na vrácení zboží nese zákazník.

         Metrážové zboží nastříhané na míru nelze vrátit.

         3. Kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

              Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

             Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou ustanovení § 1834.

              Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

              Hodnotu vraceného kusové zboží vracíme výměnou za jiné zboží


 7. Ochrana osobních údajů 

1.     Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím. osobní údaje jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

2.     V případě udání emailové adresy zákazníkem si provozovatel Internetového obchodu vyhrazuje právo zasílat zákazníkům průběžné informace o novém zboží apod. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.

3.     Prohlašuji, že všechny osobní údaje uvedené v tomto formuláři/importovaném souboru jsou úplné a pravdivé. Souhlasím s tím, že tyto údaje budou zpracovávány Českou poštou, s.p. za účelem kontaktu při doručování zásilek. Údaje budou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí informaci o mém právu na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právu na opravu těchto údajů i povinnosti České pošty, s.p. mi na požádání sdělit informace o jejich zpracování, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9. Ověřování recence na e-schopu

Hodnocení s odznakem Ověřená recenze pochází od zákazníků, kteří hodnocený produkt u nás v minulosti prokazatelně zakoupili. Objednávky párujeme s účtem registrovaného uživatele, který daný produkt zakoupil, nebo s e-mailem zákazníka, který produkt hodnotil na základě e-mailové výzvy obdržené po nákupu produktu. U ostatních recenzí bez odznaku nedokážeme nákup ověřit, ale pochází od registrovaných zákazníků. Celkové hodnocení počítáme aritmetickým průměrem všech hodnocení produktu. Žádné recenze nemažeme a zobrazujeme všechna pozitivní i negativní hodnocení.

8. Kontakt

Sídlo a výdejní místo:
ERVI - PLAS 2000 s.r.o.

Ve Žlíbku 1800 (budova G, 1. patro)

193 00 Praha 9 Horní Počernice,

mob. 773 279 861

shop@erviplas.cz